© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 18 (2015) – Vienuolinis gyvenimas ir jo refleksija kultūroje

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytoja – doc. dr. Dalia Jakaitė

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

inter2015-18_internetui

Numerio turinys:

Dalia Jakaitė. PRATARMĖ: apie vienuolinį gyvenimą ir kultūrą „inter“ požiūriu

PAŠVĘSTŲJŲ IDĖJOS KRIKŠČIONYBĖS ISTORIJOJE

Vidmantas Šimkūnas. Edwardo Schillebeeckx’o antropologinės konstantos ir Ignaco Lojolos „Dvasinių pratybų“ (ignaciškojo dvasingumo) dinamika

Saulė Raubickaitė. Dievo ir žmogaus pažinimo kelias pagal šv. Teresę Avilietę

Inesė Ratnikaitė. Saleziečių charizmos įkultūrinimas ir pasišventimo apleistajam jaunimui ugdymo gairės „Saleziečių žiniose“

LIETUVOS ir PRANCŪZIJOS VIENUOLYNŲ ISTORIJA

Rita Regina Trimonienė. Gailestingųjų seserų kongregacija Vilniuje ir
jos karitatyvinė veikla 1744–1808 metais

Regina Laukaitytė. Kretinga Lietuvos pranciškonų ordino istorijoje

Vika Veličkaitė. Privataus ir viešo gyvenimo aspektai Paryžiaus vienuolyno Abbaye-aux-bois pensione: Apolonijos Elenos Masalskytės (1763–1815) atsiminimai

VIENUOLINIS GYVENIMAS LITERATŪROJE

Vytautas Bikulčius. Tarp pasauliečio ir vienuolio: Joriso-Karlo Huysmanso romanas „Oblatas“

Dalia Jakaitė. Rainerio Marios Rilke’s ordinas: pranciškonybės teopoezija „Valandų knygoje“

Skaistė Barkutė. Karmelitiškojo dvasingumo paieškos Onės Baliukonės kūryboje: šv. Alberto, Teresės Avilietės ir Edith Stein idėjų akiratis

VIENUOLINIS GYVENIMAS IR MENO PASAULIS

Laima Budzinauskienė. Laidotuvės ir jas lydėjusi muzika XVII–XVIII amžių Lietuvoje: „Vilniaus Jėzuitų kolegijos dienoraščio (1710–1723)“ liudijimai

Dainius Sobeckis. Leonardas Andriekus – meno puoselėtojas ir kultūros teologijos atstovas

Karolina Repečkaitė. Tiberiados bendruomenė fotografijoje: antropologinis tyrimas

Modestas Grigaliūnas. Apie Kito veidą vaizdo kultūroje: mediatizuotas leviniškasis dialogas su Viliumi Orvidu

RECENZIJOS

Jurgis Dieliautas. Uždaros erdvės vizualizacija: Palendrių vienuolynas

Dalia Jakaitė. Kultūros ir religijos dialogą reprezentuojančios ir kuriančios monografijos

Vigmantas Butkus. „205 lietuvių ir 450 latvių romanų“, arba postkolonializmo veiksmingumas literatūrinėje baltistikoje

Komentarai uždrausti.