© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 17 (2014) – Šiuolaikinės hermeneutikos iššūkiai ir problemos

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytoja – dr. Lina Garšvė

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

inter 2015_virselisNumerio turinys:

Lina Garšvė. Pratarmė

STRAIPSNIAI

Algis Mickūnas. Kintantys filosofijos akiračiai: kam priklauso tiesos poieškis?
Dalius Jonkus. Fenomenologinė intuicijos samprata ir jos hermeneutinė transformacija Vosyliaus Sezemano gnoseologijoje
Gintautas Mažeikis. Hermeneutinė direktyvinės mitologijos ir humanizmo kritika
Kęstutis Šerpetis. Hermeneutinio dialogo liminalizacija „spatial turn“ paradigmoje: politinės mediologijos atvejis
Rūta Bagdanavičiūtė. H. G. Gadamerio ir J. Derrida neįmanomi debatai šiandieninių socialinių santykių kontekste
Neringa Klišienė. Jonas Aistis ir Paulis Verlaine’as: „kito balso melodija“
Jurgis Dieliautas. Vizualinė hermeneutika: A. Ostašenkovo fotografinis ciklas „Būsenos“
Modestas Grigaliūnas. Hermeneutinio ezopinės dviprasmybės aiškinimo(si) perspektyvų aptarimas Jėzaus Grigaliūno, aprašyto ir ekranizuoto, atveju
Justina Garbauskaitė-Jakimovska. Ugdymo žemėlapių kaita – formaliojo ir neformaliojo ugdymo teritorijų perbraižymo tendencijos
Lina Garšvė. Hermeneutinė pedagogika kaip edukologijos metodologija

RECENZIJA

Jonas Ruškus. Lietuvių kilmės mokinių tautinio identiteto ugdymas(is) taikant hermeneutinės pedagogikos metodologiją

Komentarai uždrausti.