© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Parsisiųsk žurnalą

Šioje puslapio vietoje galite parsisiųsti visus išleistus žurnalo Inter-studia humanitatis numerius pdf formatu – bet kurį visą numerį viename faile ar atskirus įvairių numerių straipsnius.

Spauskite ant jus dominančio žurnalo numerio!

Nr. 1 (2004) – Vertybių transformacija lietuvių kultūroje (sudarytojas – doc. dr. Vigmantas Butkus)

Nr. 2 (2005) – Meno pasaulis: uždaras sociumas ar neribotos galimybės? (sudarytojas – Virginijus Kinčinaitis)

Nr. 3 (2006) – Naujieji identitetai kūrybinėse industrijose (sudarytojas – prof. dr. Gintautas Mažeikis)

Nr. 4 (2007) – Kaltė kaip kultūros fenomenas (sudarytojas – doc. dr. Vigmantas Butkus)

Nr. 5 (2008) Lyčių studijos ir tyrimai (sudarytoja – Jolita Lukšytė)

Nr. 6 (2008) – Postmoderni antropologija (sudarytojas – Jurgis Dieliautas)

Nr. 7 (2008) – Pel­kė lietu­vių kul­tū­ro­je (sudarytojai – doc. dr. Vigmantas Butkus ir Rūta Stankuvienė)

Nr. 8 (2009) – Siau­bo an­tropolog­ija (sudarytoja – Asta Jurevičiūtė)

Nr. 9 (2009) – Pro­pagando­s­ virs­mai ir ne­k­intamu­mas­: tarpdis­ciplininis­ po­žiū­ris­ (sudarytojas – Modestas Grigaliūnas)

Nr. 10 (2010) – Saulė pasaulio kultūrose (sudarytojas – doc. dr. Vigmantas Butkus)

Nr. 11 (2010) – Šiuolaikinės susvetimėjimo formos (sudarytojas – Jurgis Dieliautas)

Nr. 12 (2011) – Visuomenės decentracija ir radikali vaizduotė (sudarytoja – Aneta Rostovskytė)

Nr. 13 (2012) – Literatūros laukuose ir anapus jų (sudarytojas – doc. dr. Vigmantas Butkus)

Nr. 14 (2012) – Kūrybiškumo galimybės kintančio socialumo kontekste (sudarytoja – Asta Jurevičiūtė)

Nr. 15 (2013) – Kultūros morfologija ir dinamika (sudarytoja – doc. dr. Jūratė Mackevičiūtė)

Nr. 16 (2014) – Tarpdisciplininiai juoko kultūros tyrimai (sudarytojai – dr. Modestas Grigaliūnas ir Aneta Rostovskytė)

Nr. 17 (2014) – Šiuolaikinės hermeneutikos iššūkiai ir problemos (sudarytoja – dr. Lina Garšvė)

Nr. 18 (2015) – Vienuolinis gyvenimas ir jo refleksija kultūroje (sudarytoja – doc. dr. Dalia Jakaitė)

Komentarai uždrausti.