© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Šiaulių auto/topografija

Vigmantas ButkusŠiaulių auto/topografija. Eseistika, Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2011, 192 p. (Inter-studia humanitatis; kn. 5).

Knygoje spausdinami eseistinio pobūdžio tekstai, kuriuose svarstomi Šiaulių miesto ir Šiaulių regiono tapatybės klausimai, siejant juos su kultūrinės, architektūrinės, istorinės, asmeninės etc. atminties matmenimis, su topografine vietų specifika. Keliamos ir analizuojamos regioniniams (ir ne tik regioniniams) universitetams svarbios akademinio pasaulio problemos, kritiškai aptariami įvairūs kultūrinio, visuomeninio, politinio gyvenimo reiškiniai. Nekonvencionalių impresijų forma perteikiamos subjektyvios psichologinės patirtys, kurios kartais siejamos su išorybe, kartais iki jos „neprasimuša“. Visus tekstus, vienija eseistiškai laisva, asociatyviu mąstymu grįsta rašymo maniera, vienur priartėjanti prie grožinės raštijos, kitur – prie humanitariniam akademizmui ar kultūrinei publicistikai būdingos stilistikos.

WordPress Gallery Plugin

inter

Regioninio sąmoningumo projekcijos

Šioje knygoje, kaip jau įprasta Vigmanto Butkaus tekstams, vėl atgyja Šiauliai, pašiaulė ir akademiniai Šiauliai, pratęsiama studijoje Šiauliai– provincijos miestas palatvėje (2005) autoriaus plėtota baltistinė šio miesto Latvijos pašonėje teritorinė ir tapatybės lokalizacija. Knygoje labai ryškus (bene pagrindinis) regioninio sąmoningumo ir lojalumo konkrečiam regionui matmuo.
<…>

Tai šiek tiek netikėta, bet vertybiškai itin svarbi knyga, turint galvoje nūdienį geografinį ir kultūrinį vienodėjimą, kai sąmoningai atsisakoma šaknų, priklausymo vietai ir madinga būti „pasaulio piliečiu“, tranzitiniu subjektu be aiškios regioninės priklausomybės. Deklaruoti priklausomybę „provincijos“ miestui ir pristatyti šiaulietiškumą kaip turtą, išteklį yra drąsi, nekonvencionali ir sykiu intriguojanti pozicija.

Laura Laurušaitė, Regioninio sąmoningumo projekcijos. COLLOQUIA, Nr. 27.

Komentarai uždrausti.