© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Alus lietuvių kultūroje

Alus lietuvių kultūroje. Straipsnių rinkinys, sudarė Vigmantas Butkus ir Rūta Stankuvienė, Šiauliai: Lucilijus, 2007, 264 p. (Inter-studia humanitatis; kn. 4).

Didžiąją šios knygos dalį sudaro straipsniai, parengti konferencijos pranešimų pagrindu. Straipsnių specifika itin plačiaspektrė, knyga (kaip ir konferencija) sumanyta ir rengta kaip pačių įvairiausių sričių specialistų polilogas apie alų, polilogas, kuriame dalyvauja istorikai, etnologai, antropologai, aludariai gamybininkai, ekonomistai, dizaineriai, reklamos tyrinėtojai, literatūrologai, eseistai, lingvistai, filosofai iškelių Lietuvos universitetų, kitų institucijų. Tokioje daugiabalsėje terpėje visiškai natūraliai išsikristalizavo penki teminiai probleminiai blokai, kurie virto penkiais knygos skyriais, skirtais alaus etnologijai, alaus rinkodarai bei reklamai, Gubernijos alaus daryklai, alaus atspindžiams literatūroje bei kalboje ir eseistiškoms įžvalgoms apie alų. Kone visi straipsniai išskelta vienokią ar kitokią intrigos kibirkštį, pasižymi veržliu polėkiu, stilistine teksto ar potekstės „šypsena“.
Knyga neatsitiktinai leidžiama Šiauliuose. Šiaulių universiteto Humanitarinis fakultetas jau dešimt metų organizuoja kasmetines, tradicinėmis tapusias interdisciplinines konferencijas, kuriose analizuojamos įvairios realijos, reiškiniai, fenomenai: pradėta nuo konferencijos „Ragana lietuvių kultūroje“ (1997), vėlesniais metais aptarti provincijos, kūno, vertybių, kaltės, saulės ir kiti fenomenai. Beveik visų konferencijų medžiaga yra išleista atskirais straipsnių rinkiniais.
Galbūt neatsitiktinai konferencija, o dabar ir knyga saulės šviesą išvysta tame mieste, kuriame įsikūrusi bene seniausia Baltijos šalių alaus darykla „Gubernija“, savo gyvavimo metus skaičiuojanti nuo 1665-ųjų. Dėmesys ilgaamžei įmonės istorijai, pagarba gaminamam produktui, siekis, kad apie alų būtų kalbama pasitelkiant kultūros kodą, kad Lietuvoje vyrautų ne svaiginimosi antikultūra, bet vartojimo kultūra, lėmė universitetinės humanitarinės minties ir industrinės veiklos sąlytį, SU Humanitarinio fakulteto ir „Gubernijos“ bendradarbiavimą.
Taigi šia knyga turbūt pirmą kartą Lietuvoje bandoma prisiliesti prie daugelio alaus raiškos aspektų. Tiesa, ne visais atvejais angažuo-įamasi pateikti galutinius, išsamius atsakymus – diskusiniai klausimai, probleminiai svarstymai, eseistiniai iššūkiai taip pat pateikiami kaip siekis apžvelgti, pagilinti ir tęsti kultūros tapatumo analizę per vieną visuomenės būvio fenomeną, per alaus fenomeną.

WordPress Gallery Plugin

Komentarai uždrausti.