© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Filosofinės antropologijos pragmatika ir analitika

Gintautas MažeikisFilosofinės antropologijos pragmatika ir analitika. Mokslo monografija, Šiauliai: Saulės delta, 2005, 350 p. (Inter-studia humanitatis; kn. 1).

„Tai naujas originaliai mąstančio ir kūrybingo teoretiko darbas, kuriame analizuojama ne tik šiuolaikinė filosofinė antropologija, bet ir nūdienos filosofijos vaizduotės kontūrai, moralinės ir intelektualinės strategijos, žodynai ir metodologinės bei ideologinės įtampos. Į rafinuotą filosofinės antropologijos studiją kartkartėmis įsiterpia sociologiškai ir antropologiškai niuansuota modernios visuomenės laikysenų, kolektyvinių sentimentų, fobijų ir prietarų analizė. Ypač vertingu šio darbo bruožu laikyčiau prof. Gintautui Mažeikiui būdingą gebėjimą į tarptautinių idėjų bei problemų sūkurį įtraukti ir Lietuvos autorių bei mūsų visuomenėje vykstančių procesų analizę.“

Leonidas Donskis

Monografijoje dėstoma filosofinės antropologijos istorija, pragmatizmo ir neopragmatizmo santykis su filosofine antropologija, taikomosios filosofijos ir antropologijos aspektai bei jų santykis su moderniomis ontologijos ir gnoseologijos problemomis. Knygoje plėtojama diskusija tarp postmodernios filosofijos ir simbolinės bei interpretacinės sociokultūrinės antropologijos, aptariamos šias disciplinas siejančios problemos. Autorius pateikia analitinės antropologijos apibūdinimą, analizuoja subkultūras, lokalinį žinojimą, neošamanizmą, susvetimėjimo ir kultūrinės vaizduotės problemas. Knygoje diskutuojama apie šiuolaikines Lietuvos ir pasaulio aktualijas, susijusias su tradicijų deformacijomis, su subjekto fragmentacija, su vaizduotės industrijos įsigalėjimu bei maginio, simbolinio ir ideologinio mąstymo transformacijomis.

WordPress Gallery Plugin

Komentarai uždrausti.