© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia

Nr. 1 (2004) – Vertybių transformacija lietuvių kultūroje

Šio Inter-studia humanitatis numerio sudarytojas – doc. dr. Vigmantas Butkus

Visą žurnalo numerį parsisiųsti galite čia.

Galimybė parsisiųsti atskirus straipsnius – artimiausiu metu.

Nr._1

Numerio turinys:

Gintautas Mažeikis. Pratarmė

ANTROPOLOGINIAI / ETNOLOGINIAI IR SOCIOLOGINIAI TYRIMAI
Gintautas Mažeikis. Nuolatinis etikos virtimas gyvenimo būdu
Sigita Kraniauskienė. Nepriklausomybės idėja lietuvių autobiografijose
Dalia Senvaitytė. Kultūrinių sindromų kaita Lietuvoje
Rūta Stankuvienė. Kryžių kalnas: vertybių divergencijos
Vytenis Rimkus. Liaudies menas: stabilumas ir raida
Aušra Kavaliauskienė. Lietuvininkų nuotakos vainikėlio kitimas papročių ir dainų kontekste

VERTYBIŠKUMO TRANSFORMACIJOS KULTŪROLOGINIUOSE HORIZONTUOSE
Dangiras Mačiulis. Kuomet tautiškumas tampa vertybe: žvilgsnis į tarpukario Lietuvos kultūrą
Dalia Kuizinienė. Tapatybių kaita ir vertybiškumo kriterijai lietuvių egzilio kultūroje
Ramutis Karmalavičius. Ne vertybių transformacija, o etnovidutinumo piurė (probleminis publicistinis ekspromtas dėl lituanocentristinės šikpuodystės Lietuvoje)

Kęstutis Šerpetis. Archetipų ir kenotipų sankirta Lietuvos kultūriniame mentalitete

Nijolė Feldmanaitė. Lietuvos vaizdas vokiečių periodinėje spaudoje: Frakfurto knygų mugės įtaka

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR JOS REFLEKSIJŲ TRANSFORMACIJOS
Bronius Prėskienis. Vertybių devalvacijų ir sumaiščių metas: būtinybė ar mada?
Vigmantas Butkus. Kraštotyra lietuvių literatūroje ir jos recepcijoje: erdvės aspektas
Jurgis Dieliautas. Moralinio kūno problema lietuvių literatūros transformacijos procese
Indrė Žakevičienė. Bjaurumo estetika – streso įveikimo būdas?
Jolita Lukšytė. Šiuolaikinio moterų romano lietuviškos transformacijos
Džiuljeta Maskuliūnienė, Agnė Bičkutė. Kelionė kaip vertybė XIX a. lietuvių didaktinėje prozoje

RELIGIJOS REFLEKSIJOS
Dalia Jakaitė. Vertybinis autoriteto ir mokytojo prasmių laukas
Gražvydas Pavalkis. Religingumas šiuolaikiniame kontekste: individualizmas ir cinizmas

Komentarai uždrausti.