© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia
Kviečiame skaityti naująjį – 18 – žurnalo numerį

Numerio recenzentė dr. Aurelija Mykolaitytė (VDU): „Šio „Inter-studia humanitatis“ numerio išskirtinumas – siekis suburti tyrinėtojus, kurie rašo apie vienuolijas, aktualizuoja atskirų vienuolių dvasinį palikimą, atkreipia dėmesį į kultūros tekstus, reflektuojančius vienuolinio gyvenimo specifiką. Pažymėtina ir tai, kad siekiama tarpdiscipliniškumo: gilinamasi į filosofinį palikimą, literatūrą, vizualiuosius menus, muziką ir t. t. Straipsnių rinkinys turėtų praturtinti Lietuvos mokslą: tai tinkamas pagrindas tolesniems vienuolinio gyvenimo tyrinėjimams.“

Numerio recenzentas dr. Nerijus Brazauskas (ŠU): „Įvairių disciplinų atstovai šiame numeryje apmąsto skirtingus tyrimo objektus, bet juos vienija dėmesys vienuolystės diskursui, kuris visada yra atviras kintančiai religinei, istorinei, kultūrinei patirčiai. Šių dienų sekuliarizuotai visuomenei leidinys gali padėti suvokti Josepho Ratzingerio įžvalgą, kad „[b]uvimo su žmonėmis tinklas yra ir buvimo su jų laiku tinklas“ (kn. „Eschatologija: mirtis ir amžinasis gyvenimas“). Leidinys svarbus ir mokslui, ir visuomenei, kuriai būtina žinoti vienuolinio gyvenimo atsiradimo bei tąsos ypatybes ir netgi ateities perspektyvas.“

Numerio sudarytoja dr. Dalia Jakaitė (ŠU): „Vienuolinis gyvenimas leidinyje suvokiamas plačiai: kaip tam tikras pašvęstųjų bendruomenes reprezentuojančių asmenų idėjos, patirtys, jų veikla, religinis ir istorinis gyvenimo kontekstas, tradicija ir tąsa šiandien. Šio gyvenimo refleksija skleidžiasi literatūros, muzikos, vaizduojamojo meno, istoriografiniais tekstais. Dalykiniu ir teminiu požiūriu galima išskirti religinę, istorinę, kultūrinę, meninę ir literatūrinę tyrimų kryptis.“

Numerį rasite šios svetainės skiltyje Parsisiųsk žurnalą.

Komentarai uždrausti.