© Svetainės antraštės paveikslas - Andrius Grigalaitis, iš ciklo „Popieriniai žvilgsniai“, 2008

interstudia
Kviečiame teikti publikacijas 19-ajam (2015 m.) žurnalo numeriui!

19-ojo numerio (2015 m.) tema – Visuomenės subkultūrizacija ir vertybinis pliuralizmas nūdienos multikultūriniame kontekste.

Nūdienos vertybinio pliuralizmo laikais asmuo patiria nemažai vertybinių pasirinkimų iššūkių. Tad kyla klausimai – kas yra vertybė? Stipraus vidinio „aš“ pamatas, ar priemonė kontrolei? Ar, ir kaip  kitokios vertybės gali įkvėpti, provokuoti, ar kelti vidinius bei kultūriniu priešaravimus?

Vertybių ir idealų vedami individai dažnai formuoja naujus socialinius darinius, (sub)kultūras, keičia esamas kultūros formas ir tuo būdu perkonstruoja įprastą socialinį peizažą. Todėl aktualu ištirti, kokios yra naujausios šiuolaikinės kultūros kismo išraiškos, kaip nūdienos vertybės ir alternatyvos regimos istorinėje perspektyvoje, kokias naujas teorines įžvalgas galima pateikti remiantis naujais empirinių ir teorinių tyrimų duomenimis.

Kviečiame rengti kultūrologinius, istorinius, antropologinius, teologinius, menotyrinius, literatūrologinius, komunikacinius ir kitų humanitarinių-socialinių disciplinų mokslo darbus tokiomis ar panašiomis tyrimų potemėmis:

Subkultūrų įvairovė kaip vertybinių orientacijų peizažas: subkultūrų vertybinės-kultūrinės veiklos analizė atsižvelgiant į amžių, socialinę klasę, erdvinę lokalizaciją (vietą, kurioje kilo, vystėsi), idėjų perimamumą, tekamumą, istorinę perspektyvą, kultūrinio, ekonominio ir politinio konteksto pokyčius. Subkultūrų teorijų raida ir kaita atsižvelgiant į naujausius kultūros ir ekonomikos pokyčius.

Vertybių  teorijos skirtiniuose socialiniuose kontekstuose: „vertybės“ prigimtis ir traktuotė, filosofinis, ideologinis, ekonominis vertybės aspektas, vertybės reikšmė vartotojiškoje kultūroje, vertybių kitimas atsižvelgiant į amžiaus, socialinės klasės, gyvenamosios vietos (lokalizacijos) specifiškumą.

Vertybių sankirtos multikultūriniuose kontekstuose: Vakarų kultūra Rytuose, Rytų kultūra Vakaruose; moters ir vyro tapatumų, kultūros ir vertybių orientacijų sandūros šeimos ir darbo institutuose, profesinės veiklos įtakos tapatumo konstravimui, psicho-emocinio paveikslo konstravimas kultūroje lyties aspektu.

Marginalijų samprata ir išraiškos: teorijos, apibrėžiančios marginalumą, marginalių kultūrų ir vertybių konstravimas; marginalus, „paribio“ menas, kultūra, asmenybės, alternatyvios gyvenimo formos. Marginalumo, alternatyvos ir subkultūrų sampratų teorinė ir empirinių pavyzdžių analizė.

Kviečiame originaliai, kritiškai, provokatyviai, naujai pažvelgti į šias ar kitas 19-ojo numerio (2015 m.) temą išskleidžiančias potemes.

Reikalavimai rengiamiems straipsniams – čia.

Parengti žurnalo numeriai yra recenzuojami.

Prieš rengdami savo publikaciją, prašome įsigilinti į žurnalo Inter-studia humanitatis koncepciją, kuri yra išskleista čia.

Parengtas publikacijas prašome siųsti el. paštu reda.satuniene@gmail.com iki 2015 m. gruodžio 1 d.

19-asis žurnalo numeris (2015 m.) bus leidžiamas 2016 m. vasario-kovo mėn.

Žurnalo redakcinės kolegijos vardu – dr. Reda Šatūnienė

Komentarai uždrausti.